AS A SILKWORM WEAVING & DYING AWAY AMID ITS PERFORMANCE

FADIL-PAŠA ŠERIFOVIĆ, DIVAN

G A Z E L  I I

Plašt osame na meni je ponosa odjeća
Služenje Jedinstvu za mene je vječna sreća

Zadovoljstvo duhovno u mraku takva svjetlost
Da mi pojava sunca od praške nije veća

Vinom očaja tolika mi je opijenost
Da me ne tješi ni Džemšidova čaša pića

Takva je moja nesreća i takva zlosretnost
Da mi i ruže nade mirišu ko beznađa

Smutnjo, tebi pripada prevrtljivog poljana
Ne pritišći, pusti derviša iz svog obruča

Meni za pjesmu sve isto je koja dolina
Da ga Fadil oponaša, ko može da priča 

Kruna časti i ponosa je sikke Mevlana
Eto otkud moga od obnove ogrtača

 
R U B A I J A  O  ' A L I J U
 
Ukras pročelja svetosti pojilac Kevsera, 'Ali
Onaj koji pravovjerne vodi s mimbera, 'Ali

Obdaren tajnim uputstvom osvajač Hajbera, 'Ali
Izvor skrovitog znanja zet Pejgamberov, 'Ali


O  P R A V O J  I S T I N I
 
Zaljubljeno srce prevagnu terazije mašte
Vječno tražeć ko Kajs Lejlu u prostranstvu svijeta

Ašik je taj koji žudi samo Jednistveni Bitak
Što je čovjeku privlačno osim Hakikata


U P U T A  Z A  S A V R Š E N S T V O

Savršen čovjek ni dan ni noć skut dervišev ne ispušta
Ne smatraj čašću savršeno oko u šarlatana

Čuvaj se mrmljanja toga pobožnjaka
Da li se novac pretvara u zlato kod krivotvorca


S E P T E M B A R S K I  S N I J E G  U  S A R A J E V U (vidi desno!)

Ove godine krajem rujna u jednu srijedu
Smrznu se cvijeće, u bašći mirisi pomriješe

Ko rosa po pupoljku osnježi Fadilov tarih
Pod vjesnikom zime dani vedrine usniše.

 
E L E G I J A  M A H M U T - P A Š I  T U Z L I Ć U
 
S lađom dospje iz Bosne na otok Rodos
I kao gost ove tvrđave ostavi vilajet

Tuđinstvo se ne može spoznati u domovini
Od Ademova vremena ovako putuje svijet

Sve živo mora jednom popiti napitak smrti
Taj za dušu nespoznatljiv u tijelu gost uklet
 
Ne izvrši zavjet prema tom tlu, položi kovčeg
Otputova u Vječnost, neka duši nađe rahmet
 
Fadil mevlevi reče datum njegove smrti
"Neka istiniti Mahmut-paši podari džennet"
 
(1272 / 1855)


I Z  K R I T I K E :
 
* U ovoj knjizi, u prepjevu Melike Salihbegović, pjesme su zadržale muziku, rimu i ritam originala, i, dok se neke od njih čitaju, čini nam se da se iz daleka čuje zvuk naja, kucanje saza:
 
"Kad ni car ne može biti lišen muke i bolova
zar drugi da budu lišeni razmišljanja i snova"

Lamija Hadžiosmanović, Orijentalni institut u Sarajevu, 39. udk: 89 (058) 1989. yu issn 0555-1153, Prilozi za orijentalnu filologiju.
 
  • Follow me on Academia.edu
  • Log in or create an account

    fb iconLog in with Facebook
    DMC Firewall is a Joomla Security extension!