AS A SILKWORM WEAVING & DYING AWAY AMID ITS PERFORMANCE

IMAM JE MATICA ROJA / OD 'ALIA DO MAHDIA ﻉ

′ALÎ IBN ABÎ ŢÂLIB
AMÎR AL-MU’MINÎN() 

NAHDŽU'L-BALÂGAH / VRHUNAC RJEČITOSTI
Izreke i Hutbe, uključujuć Odgovore na pitanja i Maksime
 
1. Hadis/predaja pripisana Vodji vjernikâ / Amîr al-mu'minîn-u, mir na nj, kaže: "Kada je situacija kao što je ova, onda ustaje ya'sûb [1] i ljudi se okupe oko njega kao što se djelići kišnog oblaka okupljaju tokom jeseni".

2. Hutba 316: 
Amîr al-mu'minîn, mir na nj! je rekao: Ja sam ya'sûb (pčelinja matica, vođa) vjernikâ, a bogatstvo je ya'sûb (vođa) grješnih. 

As-Sayyid AR-Radi kaže, to znači: "Vjernici slijede mene (dok iskvareni slijede bogatstvo), baš kao što pčele slijede njihovu maticu, «ya'sûb«, koja je njihov vođa. [2][1]
= vođa. «Ya'sûb« je naziv za kraljicu-pčela, i izreka Amir al-Mu'minina glasi: «fa idhâ kânâ dhâlika daraba ya'sûb-u'd-dîn bî dhanabihî«. Riječ «daraba« znači udariti, pogoditi, itd.; «ya'sûb u'd-din« znači "glava religije i šerijata", a «dhanab« znači: rep, kraj, pristalica ili sljedbenik.

U ovom hadisu «ya'sûb-u'ddîn« se odnosi na prisutnog Imāma (al-Imâm al-Mahdî-a), mada je ova titula data od strane Časnog Poslanika posebno Amîr al-mu'minîn-u, riječima: «O 'Alî, ti si ya'sûb (perla) vjernika, dok je bogatstvo ya'sûb licemjera«. (al-Isti`ab, Vol 4, str 1744; Usd al-Ghabah, Vol.5, p.287; al-Isabah, Vol.4, p.17l; AR-Rijad an-Nadirah, vol.2 , p.155; Majma 'az-zawa'id, Vol.9, p.102; Ibn Abî'l-Hadid, vol.1, str 12;. Vol.19, p.224)

Časni Poslanik je rekao 'Ali-u i ovo: «Ti si ya'sûb/matica religije». (Ar-Rijad an-Nadirah, vol.2, str 177;. Taj Al-'arus, vol.1, p.381; Ibn Abî'l-Hadid, vol.1, str 12; Vol.19, p.22

>>>

  • Follow me on Academia.edu
  • Log in or create an account

    fb iconLog in with Facebook
    DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd