AS A SILKWORM WEAVING & DYING AWAY AMID ITS PERFORMANCE

ABU-ZARR AL-GIFARI

MAKÂRIM AL-AKHLÂQ
Šajha Džalîl Radiyu'd-îna
Abu Nasr al Hasan bin al-Fadl al-Tabrâsî
 
Poglavlje 12, odjeljak 5 
u vezi sa savjetom kojeg je
Poslanik Muhammad (s)
dao
Abu Zarr-u
 
"Ove stranice sadrže savjete Allâhova Poslanika (s) kojeg je on uputio Abu Zarru al-Giffâriu." (Onda on daje cijeli lanac prenosilaca koji ide od Šejh Mufîda and Šejh Abu Dža'fara Muhammada bin Hasana Babveiha do Abu al-Aswada.)Abu al-Aswad je rekao, "Stigoh u al-Rabzu i sretoh Abu Zarr Džundiba sina Džanada (a) i on mi ispripovijeda."

"Ušao sam jednom usred dana kod Allâhova Vjerovjesnika (s) u njegov mesdžid. Ne vidjeh u mesdžidu nikog osim Allâhova Vjerovjesnika (s) i 'Alia (a.s.) koji su sjedili jedan uz drugoga, pa iskoristih to što je mesdžid bio prazan (da se približim Poslaniku s.). "Rekoh, "O, Rasulu'llâh (s), tako mi oca i majke,  molim te da me posavjetuješ takvim savjetom od kojeg ću imati koristi kod Allâha." Pa on reče, "Da, i kako si plemenit, O, Abu Zarre! Uistinu, ti si od mog Ahlu'l-bejta (a), i ja ću te savjetovati a ti zapamti, jer to je uistinu zbirka svih putova dobra. Uistinu, ako ih zapamtiš i budeš ih prakticirao (hafiztaha), imat ćeš od tog 'kiflân'." (Dvostruku milost, na ovom i na onom svijetu).

O, Abu Zarr! "Obožavaj Allâha kao da Ga vidiš, jer ako ti ne vidiš Njega On sigurno vidi tebe. Znaj da je prvi oblik obožavanja Allâha gnoza (Ma'rifa), jer On je uistinu prije svega drugog, dakle nema ništa prije Njega, Jedinog, Koji je bez drugog, i koji nema kraja. On je Stvoritelj nebesa i zemlje i svega što je u njima i izmedju njih, i On je Prefinjen, Samosvjestan, i On ima moć nad svim stvarima; zatim (drugi najvažniji činilac u obožavanju Allâha je) vjerovanje u mene i priznanje da me je Allâh poslao cijelom ljudskom rodu kao donositelja radosnih vijesti, opomenitelja, pozivatelja (ljudi) Allâhu s Njegovim dopuštenjem, i sa svjetlećom bakljom; zatim (treći najvažniji činilac u obožavanju Allâha) je ljubav prema mojoj kućnoj čeljadi, onima od kojih je Allâh uklonio svaku nešistoću i očistio ih savršenim čišćenjem.(33:33)

>>>
  • Follow me on Academia.edu
  • Log in or create an account

    fb iconLog in with Facebook
    Our website is protected by DMC Firewall!