AS A SILKWORM WEAVING & DYING AWAY AMID ITS PERFORMANCE

SVILEN GAJTAN

P I Š I - B R I Š I  P E R F O R M A N S

Bismi`lllâh

Raznim predziđima usprkos, u sve su se europske jezike uvukla tri arapska korijena, ن ظ مn ż m, koja svojim metatezama tvore glagolske oblike i njihove imenice za različite poretke vlasti i ideologije, opisujuć, također, i Subjekt i Objekt umjetničkog performance-a kojem ovdje nazočite. 

Osnovna značenja glagola نظم, nażama i niżâm glase: nizati (bisere na konac), kititi, resiti. Zatim: redati riječi u stihove, i pjesmu. I, napokon: utvrđivati sustav i ustav, uređivati državu, zasnivati režim, postrojavati vojsku . . . Narodnim jezikom rečeno, stavljati ljude pod konac, zajedno sa njihovim mišljenjem, sviješću i savješću, ili im, u protivnom, slijedi "svilen gajtan" oko vrata, kako se u Bosni, simbolički i ottomansko/tradicijski, opisuje odmazda protiv neuvezanih. 

Ovaj bliskoistočni (sve inkriminiraniji) jezik (na kojem je objavljena i posljednja, također sve inkriminiranija, Božja knjiga – Qur'ân) učinio je da se iz gornjih korjenova n ż mispletu tri, ovdje za nas ključne, imenice: 

Nâżim, ناظم, označava pjesnika koji reda rime u svoju poeziju, rečenice u prozu . . . , ukratko pisca, al' i govornika, te priređivača, primjerice, performance-a, kao u ovom slučaju. 

Nażżâm, نظظام (bogatiji za udvojeno ż) imenuje onog koji niže bisere na konac, tj. draguljara, al i stihoklepca, dok imenica 

Niżâm, نظام, označava najprije tanahne entitete: nisku, konac, jato, roj. Potom nešto grublje, mada prividno nematerijalne: pravilo, odredbu, propis, ustrojstvo, stegu, metod, uređenje . . .  I napokon (avaj!) najgrublji entitet: režim. Koji, uplićući svoj konac (pod koji podovodi svoje podanike) s koncem draguljarâ, suče svilen gajtan oko vrata pjesnikâ, pisaca, performerâ . . . koji odbijaju biti usukani. 

MEHA - NIZAM
najopćiji je metod uvezivanja ljudi, misli, svijesti i pod/s/a/vjesti, suština kojeg se replicira u svim nizamima koji slijede:
KOMU - NIZAM
SATA - NIZAM
ŠOVI - NIZAM
REVIZIO - NIZAM
SECESIO - NIZAM
SELEKCIO - NIZAM
MODER – NIZAM 
ŠAMA – NIZAM 
CIO - NIZAM 
CI - NIZAM
MAKIAVELLIA - NIZAM
KRETE – NIZAM 
PAPA - NIZAM 
MO - NIZAM 
AMERIKA - NIZAM
HEGEMO - NIZAM
IRA - NIZAM 
HOMOGE - NIZAM 
BALKA - NIZAM 
PAGA - NIZAM 

Rečeni poreci uspijevaju zahvaljujuć, poglavito, ljudskim slabostima, koje i same utemeljuju svoje nizame, kao što su:
OPORTU - NIZAM 
HEDO - NIZAM 
te navada da se ono što možda i krene sretno, preobrazi u tragični: 
DEMO - krrrrracio - NIZAM 
i njegov alter-ego
ILUZIO - NIZAM
ali ne ovaj, umjetnički! Iz straha da se sve boje sasma ne pomiješaju, bili smo skoro spremni propustit donje nizame:
EKSPRESIO - NIZAM
IMPRESIO - NIZAM
pa čak i, Autorici posebno drag, mada se i on, ko i svi drugi, zna itekako izopačit, teloško-filozofski (i oboma pripadni, etički i estetski):
PERFEKCIO - NIZAM
Sa stajališta Vječnosti, svi poredani i nedoredani nizami (koje, molim, dopisujte na ovu listu, kao što su to, pri današnjoj izvedbi uradili Alma, Matea i Dževdet!) smjenjuju se istom i još većom brzinom od ove s kojom ih vaša Performerka piše i briše; na vaše oči.

>>>
  • Follow me on Academia.edu
  • Log in or create an account

    fb iconLog in with Facebook
    DMC Firewall is a Joomla Security extension!