AS A SILKWORM WEAVING & DYING AWAY AMID ITS PERFORMANCE

SVJETLO UMJESTO MENE

Fragmenti:

Oni (gnostici) se zovu tako jer ukazuju na veliku istinu. Kad čovjek vidi crveno svjetlo kao znak opasnosti, njegova pažnja se usredotočuje na opasnost, i on prestaje obraćati pažnju samo na svjetlo. Kad bi nastavio misliti o obliku, boji i naravi svjetla, te bi stvari zaposjele njegovu pažnju, i onesposobile ga da se odupre opasnosti.

Slično, Univerzum i njegove manifestacije znaci su njihova Tvorca, dokaz Njegova postojanja, i Njegove moći. Oni nemaju neovisnu egzistenciju. S kojeg god aspekta promatrani, oni ne upućuju ni na šta drugo osim na Allâha. Ko god gleda na svijet i čovječanstvo iz ovoga ugla, vodjen Qur'ânom, vidjet će samo Boga. On neće biti zanesen posudjenim čarima ovoga  svijeta, nego će vidjeti beskrajnu ljepotu Voljenog, Koji Se očituje iza velâ zemnog.

Nema sumnje da, kao što smo to objasnili davanjem primjera crvenog svjetla, ono na šta znaci upućuju nije ovaj svijet nego Osoba njegova Tvorca. Možemo reći da odnos izmedju Boga i ovoga svijeta nije odnos 1+1 ili 1Î1, nego 1+0. Drugim riječima, ovaj svijet je u odnosu na Allâha nebiće, koje ništa ne dodaje Njegovoj bíti.
          Al-´Allâma Muhammad al-Husayn at-Tabâtabâ'î

. . . ´ârif želi objasniti one stvari za koje on tvrdi da im je bio svjedokom svojim srcem i čitavim svojim bićem, koristeći jezik razuma.
Ontologija ´irfâna je iz nekoliko razloga sasma drugačija od ontologije filozofije. Sa stajališta jednog filozofa, i Bog i druge stvari posjeduju realitet, s tom razlikom da je Bog Nužno-biće, Wâhibu'l-wudžuud, i Samoopstojeće, dok su stvari druge nego On samo moguće-biće, Mumkinu'l-wudžuud, to jest, ono što postoji kroz nešto drugo, a to znači nešto što je učinak Nužnog bića. ´Ârifova ontologija, medjutim, nema mjesta za stvari koje su drugo nego Allâh, koje bi postojale uz Njega, čak i ako bi one bile učinci kojima je On uzrokom. Umjesto toga, Božansko biće obuhvaća sve. To će reći, sve stvari su imena, svojstva, i očitovanja Boga, a ne nešto što egzistira uporedo s Njim.
          ´Allâma Šâhîd Murtadâ Mutahharî

Ljudi koji ovise o argumentima su slijepi, jer im nedostaje moć vizije. Premda su oni dokazali Allâhovo jedinstvo i druge stvari vezane uz to, uz pomoć svojih argumenata, i premda su dokazali da je Apsolutno savršenstvo izvor egzistencije, ipak je to što oni govore stvar argumenata, iza kojeg zida ti slijepci nisu u stanju vidjeti ništa drugo. Srce s velikim naporom opaža da je Nužno-opstojeće-bíće čista egzistencija, i da je On sve. Ali srce ipak ostaje kao dijete koje na svakom koraku treba hraniti kašikicom. Onom koji percipira racionalna pitanja uz pomoć argumenata potrebno je njihovo ponavljanje, i on se mora energično boriti prije no što se njegova otkrića čvrsto ukorijene u njegovu srcu.
          ´Allâma Ruho'llâh al-Musawî al-Homaynî    

Moderni svijet, s Gutenbergom, Televizijom, Internetom . . . , htio ne htio, služi svoga Imâma vremena (´a). A s njim, s al-Mahdiem (´a), sa Upućenim, s tim posljednjim učiteljem i suputnikom, od date postaje, putuje samo onaj koji je prošao prethodne; i stupnjeve, i učitelje. Ako bi me sad neko upitao o mome stanju (a više niko i ne pita), ja bih žudno, i s olakšanjem, odgovorila: Svjetlo umjesto mene!
          Melika Salihbeg Bosnawi (iz Pogovora)
  • Follow me on Academia.edu
  • Log in or create an account

    fb iconLog in with Facebook
    Our website is protected by DMC Firewall!