AS A SILKWORM WEAVING & DYING AWAY AMID ITS PERFORMANCE

IMAM 'ALI - DOVE

J U T A R N J A  D O V A

U ime Alllâha, Svemilosnog, Milosnog
 
O Alllh! O Onaj Koji je ispružio jezik jutra u govor njegova svitanja, i raspleo ulomke mrkle noći u pomrčine njezina zamuckivanja, i usavršio izradu nebeskog svoda u razmjerama njegova gizdanja, i isijao sjaj sunca kroz svjetlost njegova rasplamsavanja! O Onaj Koji je dokazao Svoje Bće Svojim Bćem, i čist je od istorodnosti sa Svojim stvorenjima, i nadilazi podudarnost sa Svojim svojstvima! O Onaj Koji je blíz putovima mnijenja, a dalek od treptaja očiju, i zna što će biti prije no što se zbude! O Onaj Koji me uspavljuje u kolijevkama Svoje zaštite i okrilja, i budi me za ono što mi je darovao iz Svoje darežljivosti i dobročinstva, i odvraća od mene zlu šaku, Svojom rukom, i Svojom vlašću! 

Neka je blagoslov, o Alllh, na dokaz za Te u najmračnijoj noći, i onog koji se, od Tvojih uža, drži za nit najdužeg plemstva, i čista je plemenita roda s vrha granitnih pleća, i čvrsta koraka na skliskim mjestima u prvom vremenu!

I na njegov rod, izvrsni, izabrani, pobožni! I otvori za nas, o Alllh, krila vrata jutra, ključevima milosti i napretka! I ogrni me, o Alllh, najboljom odjećom upute i čestitosti! I usadi, o Alllh, tako Ti Tvoje veličanstvenosti, vrela poniznosti u pojilo moga bašćovana! I učini, o Alllh, teći, u strahu pred Tobom, iz kutova mojih očiju suze žalosnice! I ukroti, o Alllh, remenima smjernosti, moju plahovitu nespretnost!

Moj Bože! Ako Tvoja svemilost ne započne za me s lijepim uspjehom, pa ko da me povede Tebi jasnim putom? I ako me Tvoje oklijevanje izruči vodjstvu moje nade i želje, pa ko da poništi moja pokliznuća od spoticanja moga inata? Ako bi me Tvoja pomoć napustila u boju protiv duše i Šajtna, tad bi me razočarenje u Te predalo onom gdje su teškoća i lišavanje.

Moj Bože! Vidiš li Ti mene dolaziti Tebi doli od tamo gdje su nade? Ili se hvatati za krajeve Tvojih uža, osim kad me  moji grijesi  odvuku iz kuće sjedinjenja! A kako hrđava je jahalica što ju je uzjahala moja duša; iz svoje strasti! I teško njojzi zbog uljepšavanja svojih mnijenja i želja! I neka je prokleta zbog drskosti spram svoga Gospodara i Zaštitnika!

Moj Bože! Ja kucam na vrata Tvoje milosti rukom moje nade, i bježim Tebi, tražeć utočište od mojih prekomjernih strasti, i hvatam se prstima moje ljubavi za krajeve Tvojih uža. Pa prijedji, o Alllh, preko posrtaja i greški koje počinih, i sačuvaj me od saplitanja moje halje! Pa, uistinu, Ti si moj Gospodin, i moj Zaštitnik, i moje Uzdanje, i moja Nada! I Ti si Cilj moga traženja, i moje žudnje, u mom onostranom, i u mom ovostranom, boravištu!

Moj Bože! Kako da Ti otjeraš uboga prosjaka koji traži u Tebi utočište od grijeha; bježeći? Ili kako da razočaraš tražitelja upute koji dolazi na Tvoj prag; trčeći? Ili kako da odbiješ žedna koji dolazi na Tvoja pojila; malaksajući? Nipošto! Ta Tvoja su pojila puna za teških suša. I Tvoja su vrata otvorena za traganja i proniknuća. I Ti si Cilj tražnji, i Predmet želja!

Moj Bože, evo uzda moje duše; ja sam ih svezao uzlovima Tvoje volje! I evo optužbi mojih grijeha; ja sam ih odbio Tvojim oprostom i svemilošću! I evo mojih strasti koje obmanjuju; ja sam ih povjerio pragu Tvoje prefinjenosti i dobrote.

Pa učini, o Alll
h, ovo moje jutro spustiti se na me sa sjajem upute, i sigurnošću u dînu, i u ovom svijetu, a moju noć štitom od lukavštine dušmâna, i branikom od razornih strasti! Uistinu, Ti si moćan nad onim što hoćeš. Ti daješ kraljevstvo kome hoćeš, i oduzimaš kraljevstvo od koga hoćeš, i uzvisuješ koga hoćeš, i unizuješ koga hoćeš. U Tvojoj ruci je dobro. Uistinu, Ti Si nad svim moćan! Ti umećeš noć u dan, i umećeš dan u noć, i podižeš žive iz mrtvih, i podižeš mrtve iz živih, i opskrbljuješ koga hoćeš; bez obračuna.

>>>
 
  • Follow me on Academia.edu
  • Log in or create an account

    fb iconLog in with Facebook
    DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd